Miksi Kosteikkomaailma

Kosteikkojen kunnostuksen ja uusien kosteikkojen perustamisen suunnittelu on ammattitaitoa vaativa laji. Kannattaa kääntyä Kosteikkomaailman puoleen, kun haluat hyvän lopputuloksen ja jonka suunnitteluun ja toteutukseen voit itsekin vaikuttaa niin halutessasi. Monet aiemmin suunnittelemani ja toteuttamani kohteet ovat antaneet näkemystä miten toimiva kosteikko kannattaa suunnitella ja miten käytännön työt olisi hyvä tehdä.

Muissa luonnonhoitotöissä biologin koulutus ja siihen liittyvät aiemmat työtehtävät muiden työnantajien palveluksessa ovat lisänneet osaamista. Soiden ja metsien ennallistaminen suojelualueilla, riekkosoiden ennallistaminen metsätalousalueilla ja paahderinteiden kunnostustyöt ovat tulleet tutuksi.

Lintuharrastus on luonut hyvän pohjan kosteikkojen ja muidenkin elinympäristöjen linnustoselvityksille. Biologin koulutus Oulun yliopistossa ja työtehtävät Metsähallituksessa ovat antaneet käytännön läheistä osaamista kasviston, kasvillisuuden ja luontotyyppien tuntemiseen.

Neuvonnan ja koulutuksen lähtökohtina ovat asiantuntemus ja selkeä esitys. Luontoharrastus, biologin koulutus ja monet työtehtävät luonnonvara-alalla ovat kartuttaneet osaamistani ja opettajan pedagogiset opinnotkin on tullut suoritettua. Näillä eväillä voin tarjota esimerkiksi kosteikkokoulutusta.