Kosteikkomaailma

Kosteikkomaailman tavoitteina on edistää maa- ja metsätalouden vesiensuojelua ja luonnonhoitoa yksityisten ja yritysten omistamilla maa- ja vesialueilla. Yritykseni voi suunnitella kosteikkojen kunnostamista ja uusien kosteikkojen perustamista eri puolille Suomea.

Luonnonhoitotöiden osalta keskityn etenkin metsä- ja maatalousluonnon edistämiseen.

Luontoarvojen kartoitus esimerkiksi lintulaskennoilla on yksi osaamisalueistani ja linnut ovat hyvä indikaattoriryhmä esimerkiksi kosteikoilla.

Kosteikkoihin ja luonnonhoitoon liittyvä neuvonta ja koulutus ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Olen valmis kertomaan toimeksiantona näistä asioista erilaisiin tilaisuuksiin.