Kosteikkoja riistalle

Eräs kosteikkohanke Isostakyröstä:

  • Isonkyrön Tuuralan metsästysseuran aloitteesta Tursonnevan käytöstä poistunutta lammikkopuhdistamoa alettiin suunnitella kunnostettavaksi, sillä vuosien mittaan alueen tila oli heikentynyt umpeenkasvun ja runsaan pengerpuuston varjostuksen vuoksi. Aiemmin tuottoisa sorsakosteikko oli muuttunut sammaleen peittämäksi allasketjuksi.
  • Metsästysseuran ja paikallisen metsäkoneurakoitsijan ponnistuksilla puustoa poistettiin runsaasti vanhoilta kaivumaapenkereiltä, mikä lisäsi tarpeellista reuna-alueiden avoimuutta.
  • Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen tuella lisättiin avovesialueita ja rakennettiin patolaitteita.
  • Sorsat palasivat jo seuraavana kesänä. Metsästysseuran jäsenet pitävät kosteikon kunnossa, huolehtivat patolaitteista ja tekevät vesilintulaskentoja.
  • Kestävälle metsästykselle on luotu hyvä perusta ja sorsat viihtyvät taas alueella.

Kosteikon perustaminen ja vesilinnut ovat hyvä yhtälö: kosteikon valmistuttua ja veden vallatessa alueita, vesilinnut löytävät sopivan kohteen nopeasti. Parhaimmillaan jo rakennustöiden aikana voidaan nähdä vesilintujen lentelevän ensimmäisten vesilämpäreiden tienoilla.

Matalat vesialueet, joita voidaan tehdä kosteikoille, tarjoavat elinympäristöä monenlaisille vesilinnuille. Puolisukeltajasorsat kuten heinäsorsa, tavi ja haapana etsivät ruokansa matalasta avovedestä ja kasvillisuuden peittämiltä vesialueilta.

Kaivutöiden aikana kosteikkoalue muutetaan saarien ja kapeiden avovesiuomien mosaiikiksi, jossa on uutta elinympäristöä vesilinnuille ja muillekin kosteikkolinnuille. Matalat 20–50 cm syvyiset vesialueet ja sitä syvemmät kohdat luovat hyvin monenlaisia pienelinympäristöjä kasveille, vesiselkärangattomille ja niitä ravinnokseen käyttäville vesilinnuille ja kahlaajille.

Kun kosteikon rakennustyöt ovat valmiit ja vesi ohjataan sinne, vesi peittää kasvillisuusalueet ja vesiselkärangattomat alkavat yleistyä. Ruokapöytä sorsille ja niiden poikasille on valmis!