MAATALOUSALUEIDEN KOSTEIKOT

2018 Ähtärin Jokivarren kosteikon suunnitelma. Työn tilaaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
2018 Ähtärin Rannan kosteikon suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
2018 Ähtärin Rantapellon kosteikon suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
2018 Ähtärin Turvepellon kosteikon suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
2018 Hollolan Kumianojan ennallistamisen konetöiden ohjaus. Suomen ympäristökeskuksen KURVI-hanke (ympäristöministeriön kärkihanke-rahoituksen saanut hanke).
2018 Evijärven Varispuron kosteikon kunnostussuunnitelma ja kunnostustöiden ohjaus. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Evijärven kunnan KOHO-hanke.
2018 Rovaniemen Sirpaleen kosteikon luonnos. Yksityinen.
2017 Joroisten Torstilan kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Hanke sai v. 2018 ELY-keskukselta myönteisen päätöksen eti-hakemukseen.
2017 Pudasjärven Jauhosuon kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Hanke sai v. 2018 ELY-keskukselta myönteisen päätöksen eti-hakemukseen.
2017 Alavuden Pykälistönkydön kosteikon suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
2017 Alavuden Kohrinnotkon kosteikon suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke sai v. 2018 ELY-keskukselta myönteisen päätöksen eti-hakemukseen ja kosteikko on valmistunut v. 2018.
2017 Alavuden Pahajoen kosteikon suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke sai v. 2018 ELY-keskukselta myönteisen päätöksen eti-hakemukseen ja kosteikko on valmistunut v. 2018.
2017 Reisjärven Kuivaajan kosteikon suunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke sai v. 2018 ELY-keskukselta myönteisen päätöksen eti-hakemukseen ja kosteikko on valmistunut v. 2018.
2017 Reisjärven Nättilän kosteikon suunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke sai v. 2018 ELY-keskukselta myönteisen päätöksen eti-hakemukseen ja kosteikko on valmistunut v. 2018.
2017 Reisjärven Haikosniityn kosteikon suunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
2016 Nivalan Eikkalan kosteikon suunnitelma. Vielä virtaa II -hanke, Ylivieskan kaupunki.
2016 Alavuden Saarijärven Lahdenpohjan kosteikon suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke sai v. 2018 ELY-keskukselta myönteisen päätöksen eti-hakemukseen ja kosteikko on valmistunut v. 2018.
2016 Evijärven Kivijärven keskiosan kunnostussuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
2016 Haapajärven Niskanevanojan kosteikon hoitosuunnitelma. Yksityinen. Kiinteistönomistaja on tehnyt kosteikon hoitosopimuksen ELY-keskuksen kanssa.
2016 Sievin Jyringinjärven hoitosuunnitelma. Yksityinen.
2016 Pyhännän Saunavainion kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Hanke sai v. 2017 ELY-keskukselta myönteisen päätöksen eti-hakemukseen ja kosteikko on valmistunut v. 2018.
2016 Pudasjärven Kauppilan kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Kosteikko on perustettu v. 2017 ELY-keskuksen myöntämän eti-korvauksen avulla.
2016 Alavuden Keskisen Sulkavanjärven pohjoispuolen kosteikon luonnon ja maisemanhoidon suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kosteikko on perustettu v. 2017 ja viimeistelytyöt jatkuvat v. 2018 ELY-keskuksen myöntämän eti-korvauksen avulla.

 

METSÄTALOUSALUEIDEN KOSTEIKOT JA RIISTAKOSTEIKOT

2017 Ähtärin Jolkan kosteikon suunnitelma. Yksityinen.
2017 Sotkamon Pohjoispuron kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Kosteikko on perustettu 12/2017 ja se on saanut mm. Suomen Metsästäjäliiton hanketukea.

 

Aiemmissa projekteissa ja työnantajien palveluksessa tehdyt (v. 2015 asti)

2015 Oulunsalon Kaivosojan kosteikon hoitosuunnitelma. Yksityinen.
2015 Simon Iso Kivijärven kunnostussuunnitelma ja työmaaohjaus, AVIn myöntämä vesilain tarkoittama lupa. Yksityinen. Laadittu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2015 Suomussalmen Latvalammen kunnostussuunnitelma ja työmaaohjaus, AVIn myöntämä vesilain tarkoittama lupa. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2015 Pelkosenniemen Aapajärven kunnostussuunnitelma ja työmaan ohjausta, AVIn myöntämä vesilain tarkoittama lupa. Yksityinen ja metsästysseura. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2015 Isonkyrön Tursonnevan kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Isonkyrön kunta ja metsästysseura. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2015 Pyhäjärven Siirtolan kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2015 Kärsämäen Karhukorven kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2015 Hailuodon Sataman kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2014 Limingan Ankkalinnan kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2014 Utajärven Värkkisuon kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Tornator Oyj ja metsästysseura. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2014 Kärsämäen Mustapuron kosteikon suunnitelma. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2013 Ähtärin Kaamatin kunnostussuunnitelma ja työmaaohjausta. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2013 Pudasjärven Konttilan kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2013 Rovaniemen Pruntelin kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Kemijoki Oy ja metsästysseuroja. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2013 Mustasaaren Boträsketin kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Osakaskunta ja metsästysseura. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2013 Siikalatvan Vanhanmajan kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta.Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2013 Limingan Pikku Nuoluanjärven kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Vapo Oy. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2012 Siikalatvan Lammennevan kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2012 Pyhäjärven Vähä-Komun kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2011 Pudasjärven Välitalon kosteikon suunnitelma ja työmaaohjausta. Yksityinen. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.

 

YHDISTELMÄKOSTEIKOT HULEVESIEN SEKÄ MAA- JA METSÄTALOUSALUEIDEN VALUMAVESIEN KÄSITTELYYN

2017-2019

Kempeleen Zatelliitin vesiensuojelukosteikon suunnitelma ja työmaaohjaukset. Kempeleen kunta. Hanke sai v. 2017 hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihankkeseen liittyvää rahoitusta, jonka myönsi ympäristöministeriö. Hanke oli pohjoisin kohde v. 2017, jolle ympäristöministeriö myönsi kärkihankerahoitusta. Yhteistyökumppanina on Suomen ympäristökeskus, Oulu. Hankkeen kesto on 2017-2019.

Hallituksen kärkihanke logo

 

KÄYTÖSTÄ POISTUNEILLE TURVETUOTANTOALUEILLE RAKENNETUT KOSTEIKOT

2018 Oulun Marttilansuon kosteikon kunnostussuunnitelma ja kunnostustöiden ohjaus. Yksityinen
2016 Sotkamon Ansosuon kosteikon toimenpidesuunnitelma ja työmaan ohjaus. Yksityinen.

 

Aiemmissa projekteissa tehdyt  ja työnantajien palveluksessa tehdyt (v. 2015 asti)

2013 Kajaanin Lampsisuon kosteikko. Yksityinen. Laadittu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.
2012 Seinäjoen Kurjennevan kosteikon suunnitelma ja työmaaohjaus. Vaskiluodon Voima Oy, Etelä-Pohjanmaan Turve Oy ja metsästysseura. Laadittu Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa.

 

MUUT LUONNONHOITOHANKKEET

2018 Ilomantsin Ala-Koitajoen vesisammalkivien siirto kolmelle kunnostetulle koskelle. Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Freshabit IP LIFE -hanke.
2018 Salon-Someron Hyyppäränharjun paahdeympäristöjen kunnostamisen käytännön maastotyöt. Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitohanke.
2017 Kuusamon Liikasenvaaran horkkakatkeron ekosysteemihotellin perustaminen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
2016 Rokuan paahdeympäristöjen kunnostamisen käytännön maastotyöt Paahde-LIFE -hankkeessa Rokuan Natura 2000 -alueella. Suomen metsäkeskus.

 

KOSTEIKKOJEN ESISELVITYKSET

2018 Evijärven Kirsinpäkin valuma-alueen vesiensuojelukohteiden selvitys, tilaaja Evijärven kunnan KOHO-hanke
2017 Evijärven Kirsinpäkin pohjoisosan valuma-alueen esiselvitys, tilaaja Evijärven kunnan KOHO-hanke
2017 Alavuden Alavudenjärven eteläpuolen alueen kosteikkoselvitys, tilaaja Etelä-Pohjanmaan ely-keskus.
2017 Kalajoen Härönjärven alueen kosteikkoselvitys, tilaaja Vyyhti II -hanke.
2016 Ylivieskan Pylväsojan Laukkupalon kosteikkoalueen esiselvitys, tilaaja Vielä Virtaa II -hanke, Ylivieskan kaupunki.

 

LUONTOSELVITYKSET

2018 Kempeleen Kirkonseudun-Pirilän pellot -asemakaava-alueen luontoselvitys (kasvillisuus, kasvisto, linnut). Kempeleen kunta
2017 Kempeleen Vihiluodon yritysalueen asemakaava-alueen luontoselvitys (kasvillisuus, kasvisto, viitasammakot, linnut ja lepakot). Kempeleen kunta.

 

LINNUSTOSELVITYKSET

2016 Siikalatvan Kurenluijannevan linnusto. Kosteikko on perustettu käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle. Vapo Oy.
2016 Pudasjärven Isonivansuo linnusto. Kosteikko on perustettu käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle. Vapo Oy.
2016 Vihannin Puuronevan linnusto. Kosteikko on perustettu käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle. Vapo Oy.

 

VESILINTULASKENTOJA YLEISENÄ SEURANTANA

2011 - 2016 Vesilintujen pari- ja poikuelaskennat Limingan Pikku Nuoluanjärvellä ja Siikalatvan Lammennevalla. V. 2011-2015 Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa ja vuodesta 2016 alkaen yleisenä seurantana.