Riistakosteikot

Vesilinnuille kosteikot ovat elintärkeitä. Tarttumalla toimeen voimme auttaa vesilintuja.

Kosteikon perustaminen ja vesilinnut ovat hyvä yhtälö: kosteikon valmistuttua ja veden vallatessa alueita, vesilinnut löytävät sopivan kohteen nopeasti. Minulla on kokemusta 15 ensisijaisesti vesilinnuille tarkoitetun kosteikon perustamisesta, ja ne toimivat myös osana vesiensuojelua.

Esimerkki riistakosteikosta

Seinäjoen Kurjenneva - turvetuotantoalueesta riistakosteikko. Kurjennevan kosteikon perustamisen aloitteen teki alueella toiminut Etelä-Pohjanmaan Turve Oy ja sen omistaja Risto Lautamaja. Risto oli jo aiemmin tehnyt muutaman hehtaarin kosteikon käystöstä poistuneelle tuotantoalueelle ja nyt oli mielessä isompi kohde. Yhteydenotto paikalliseen metsästysseuraan Kurjennevan Eränkävijöihin ja Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeeseen saivat hankkeen vauhtiin.

Riston yritys osallistui puuston poistoon ja rakennustöihin koneillansa ja työpanoksella. Metsästysseura teki ja on tehnyt paljon vapaaehtoista talkootyötä: se poisti vesaikon, osallistui patolaitteiden rakentamiseen, laskee vesilintuja, huolehtii vieraspetopyynnistä ja seuraa muutenkin alueen tilaa. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke laati suunnitelmat ja ohjasi rakennustöitä sekä maksoi suurimman osan kustannuksista. Alueen omistaja Vaskiluodon Voima Oy ja Kurjennevan Eränkävijät ovat sopineet, että metsästysseura voi metsästää alueella.

Sorsat palasivat jo seuraavana kesänä ja nykyisin alue on edustavan riistakosteikon lisäksi myös vesiensuojelukosteikko. Kohteelle on helppo mennä, sillä maantie on aivan vieressä. Lue lisää Kurjennevan kosteikosta Suomen riistakeskuksen kosteikko.fi-sivustolta.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Kurjenneva Seinäjoki kuva Juha Siekkinen Kosteikkomaailma

 

Vesilinnuille matalaa ja avointa vesialuetta

Kurjennevan esimerkki osoittaa, että laajat matalat vesialueet, joita voidaan tehdä kosteikoille, tarjoavat elinympäristöä monenlaisille vesilinnuille. Puolisukeltajasorsat kuten heinäsorsa, tavi ja haapana etsivät ruokansa matalasta avovedestä ja kasvillisuuden peittämiltä vesialueilta.

Kaivutöiden aikana kosteikkoalue muutetaan saarien ja kapeiden avovesiuomien mosaiikiksi, jossa on uutta elinympäristöä vesilinnuille ja muillekin kosteikkolinnuille. Matalat 20–50 cm syvyiset vesialueet ja sitä syvemmät kohdat luovat hyvin monenlaisia pienelinympäristöjä kasveille, vesiselkärangattomille ja niitä ravinnokseen käyttäville vesilinnuille ja kahlaajille.

Parhaimmillaan jo rakennustöiden aikana voidaan nähdä vesilintujen lentelevän ensimmäisten vesilämpäreiden tienoilla. Kun kosteikon rakennustyöt ovat valmiit ja vesi ohjataan sinne, vesi peittää kasvillisuusalueet ja vesiselkärangattomat alkavat yleistyä. Ruokapöytä sorsille ja niiden poikasille on valmis!

Vesiensuojelua

Puhtaat vedet ovat meille kaikille hyvin merkittävä asia. Vesiensuojelu on sen vuoksi tärkeää.

Maankäyttö ja ojitukset maa- ja metsätalousalueilla kuormittavat vesistöjä samalla kun taajamissa hulevedet aiheuttavat paikallista tulvimista ja haitallisten aineiden huuhtoutumista pienvesiin ja järviin. Kosteikot voivat tutkimusten perusteella edistää vesiensuojelua ja parantaa vesien laatua.

Lue lisää

Riistakosteikot

Vesilinnuille kosteikot ovat elintärkeitä. Tarttumalla toimeen voimme auttaa vesilintuja.

Kosteikon perustaminen ja vesilinnut ovat hyvä yhtälö: kosteikon valmistuttua ja veden vallatessa alueita, vesilinnut löytävät sopivan kohteen nopeasti. Minulla on kokemusta 15 ensisijaisesti vesilinnuille tarkoitetun kosteikon perustamisesta, ja ne toimivat myös osana vesiensuojelua.

Lue lisää

Vesilintulaskentoja

Vesilintulaskentojen avulla voi saada arvion kosteikon tilasta ja sen merkityksestä linnustolle.

Kosteikkojen merkityksestä linnustolle voi saada hyvän käsityksen linnustoa laskemalla. Esimerkiksi keväällä ja kesällä tehtävä vesilintujen pistelaskenta on helppo ja melko nopea tehdä. Eikä laskettavia lajejakaan ole kovin paljon. Metsästäjille laskennat antavat tietoa kestävään metsästykseen.

Lue lisää