Zatelliitin kosteikkohanke

Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon kärkihankkeilla edistetään vesiensuojelua - näin myös Kempeleen Zatelliitissa

Kempeleen Zatelliitin vesiensuojelukosteikot ovat keino edistää vesiensuojelua lähiympäristössämme ja samalla tuoda vesiympäristöä lähelle taajama-aluetta, jossa muuten on vain vähän vesiympäristöä. Kosteikkoalueelle ohjataan viereisten rakennettujen alueiden hulevesiä sekä ympäröivien maa- ja metsätalousalueen valumavesiä. Kosteikot puhdistavat näitä vesiä, kun sinne kehittyvä kasvillisuus ja kasvisto sekä luonnon omat prosessit toimivat luonnonympäristössä.

Zatelliitiin tulee myös lähivirkistysreittejä, jolloin ihmiset voivat samalla nauttia ulkoilmasta ja miellyttävästä lähiympäristöstä, jossa vesi on merkittävä elementti.

Puhtaat vedet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta olennaisen tärkeää. Puhtaat vedet ylläpitävät myös luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisen tärkeitä toimintoja ja eliölajistoa. Vesiensuojelun keinoilla voimme säilyttää terveellisen ympäristö ja samalla luoda viihtyisiä lähiympäristöjä ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Kempeleen Zatelliitin vesiensuojeluhanke sai ympäristöministeriön kärkihankerahoitusta v. 2017. Lisäksi hanketta tukevat Kempeleen kunta ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

Zatelliitin kosteikkohanke

Kempeleen Zatelliitin vesiensuojelukosteikot kuuluu ympäristöministeriön kärkihankkeisiin

Lue lisää

Perustamistyöt

Zatelliitin kosteikkoalue perustettiin kaivamalla vesialueet, joissa vedenpintaa säädellään patolaitteilla

Lue lisää

Osa-alueet

Zatelliitin kosteikkoalue muodostuu kolmesta vierekkäin sijaitsevasta osa-alueesta

Lue lisää

Seurannat

Kosteikolla tehdään useita seurantoja vuosina 2017-2019.

Read more