Perustamistyöt

Zatelliitin kosteikkoalue perustettiin kaivamalla vesialueet, joissa vedenpintaa säädellään patolaitteilla

 Kosteikon vesialueet on perustettu kaivamalla. Alue on hyvin tasaista ja patoamiseen ei tällä alueella ollut mahdollisuuksia.

Zatelliitin kosteikkohanke

Kempeleen Zatelliitin vesiensuojelukosteikot kuuluu ympäristöministeriön kärkihankkeisiin

Lue lisää

Perustamistyöt

Zatelliitin kosteikkoalue perustettiin kaivamalla vesialueet, joissa vedenpintaa säädellään patolaitteilla

Lue lisää

Osa-alueet

Zatelliitin kosteikkoalue muodostuu kolmesta vierekkäin sijaitsevasta osa-alueesta

Lue lisää

Seurannat

Kosteikolla tehdään useita seurantoja vuosina 2017-2019.

Read more