Juha Siekkinen

 Opiskelu- ja työhistoriaa

Kiinnostus kosteikkoihin alkoi jo viisitoistavuotiaana, kun osana lintuharrastustani tein vesilintulaskentoja Keuruulla. Luontoharrastukset johtivat kiinnostukseen biologiaan yleisemminkin. Pääsin opiskelemaan Oulun yliopistoon biologiaa, josta valmistuin v. 1991 pääaineena eläintiede. Opinnäytetyön tein ruskeakarhun talviunen ekofysiologiasta ja ravinnonvalinnasta. Karhututkimusta tehtiin tuohon aikaan Oulun yliopiston eläintieteen laitoksella ja sen eläintarhassa oli karhuja useitakin, mm. v. 1987 puusta hakemani orpo karhunpentu, jonka Värriön tutkimusaseman kesätyöntekijäpyydystysjoukkomme nimesi Palle-Joosepiksi. Palle kävi sittemmin kierroksen Ruotsin Skansenin ja Kålmordenin eläinpuistosta  Ranuan eläinpuistoon, jossa se jouduttiin lopettamaan terveysongelmien vuoksi v. 2015.

Opiskelujen jälkeen ura aukesi luonnonvara-alalla aluksi Iin ympäristöinstituutissa ja sieltä monen muun biologin tapaan Metsähallitukseen. Luontotyyppi-inventoinnit, metsien ja soiden ennallistamissuunnitelmien laadinnat ja työmaaohjaukset tulivat tutuiksi 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Välillä olin sivutoimisena tuntiopettajana mm. Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikössä.

Vuosina 2005-2007 metsien ja soiden ennallistamissuunnittelut ja työmaaohjaukset saivat jatkoa Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen Vihreä Vyöhyke LIFE -hankkeessa. Tein ennallistamista ja siihen liittyvää seurantaa  Kainuun itäosien ja Kuusamon Natura-alueilla.

Vuosina 2007-2008 pääsin Metsähallituksen mielenkiintoiseen projektiin "Riistan elinympäristön aktiivinen hoito". Siinä hankkeessa keskityttiin riistan elinympäristöjen kunnostamiseen Metsähallituksen metsätalouden hallinnoimilla alueilla, siis normaalin talouskäytön alueilla. Tuolloin Pohjois-Pohjanmaalla tein ensimmäiset vesilintukosteikot, riekkosoiden ja muiden metsäkanalintujen elinympäristöjen ennallistamiset. Metsähallitus on jatkanut riistaelinympäristöjen kunnostamista osana normaalia metsäsuunnittelua.

Vuonna 2009-2010 jatkoin Metsähallituksessa, aluksi vuoden verran eräsuunnittelijana. Riistatalouden hoito ja metsästysjärjestelyt olivat tuolloin tapetilla. Riekkosoiden ennallistamissuunnittelukin sai jatkoa. 2010 tein taas luontotyyppi-inventointeja ja soiden ennallistamissuunnittelua.

V. 2011 kävi iso flaksi, kun pääsin Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -projektiin riistasuunnittelijaksi. Se oli erinomaista oppia etenkin vesilintujen elinympäristöjen kunnostamiseen, kosteikkosuunnitteluun ja työmaiden ohjaukseen, maanomistajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, vesilintu- ja vesiselkärangatonseurantoihin. V. 2014-2015 toimin hankkeessa projektipäällikkönä ja jatkoin edellä mainittujakin tehtäviä. LIFE+-hanke päättyi 31.12.2015 ja sen tuloksia voi käydä katsomassa riistakeskuksen ylläpitämästä kosteikko.fi-sivustosta. Suunnittelin ja työmaaohjasin kaikki Lapin, Kainuun, Oulun, Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan mallikosteikot.

Pitkin Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanketta totesimme projektissa ja riistakeskuksen riistasuunnittelijoiden kanssa, että ympäri maata on monenlaista kiinnostusta kosteikkohankkeiden edistämiseen. Etenkin metsästäjät olivat aktiivisia, mutta myös ei-metsästävät henkilöt ja maanomistajat esittivät mahdollisia kohteita tai kyselivät mm. kosteikkohankkeiden edistämisestä ja rahoitusmahdollisuuksista. Ajattelin kokeilla siihen liittyvää yritystoimintaa. Näin Kosteikkomaailma sai alkunsa.

Yrittäjyyden tueksi osallistuin Pohjois-Suomen Aikuiskoulutuskeskuksessa Yrittäjän ammattitutkintoon liittyvään valmistavaan koulutukseen ja sain ammattitutkinnon kesäkuussa 2016. Liityin alkuvuodesta 2016 Osuuskunta Startup-Yrittäjähautomon jäseneksi ja samalla Kosteikkomaailma tuli Osuuskunnan aputoiminimeksi ja on siten osa Osuuskuntaa.