Juha Siekkinen Kosteikkomaailma

Juha Siekkinen

Perustin Kosteikkomaailman helmikuun alussa 2016 edistääkseni kosteikkoihin liittyviä kunnostushankkeita ja uusien kosteikkojen perustamista maa- ja metsätalousalueille. Tavoitteena myös oli, että ottamalla kosteikkoteemaan mukaan sen alan neuvontaa ja koulutusta sekä linnustokartoituksia ja luontotyyppi-inventointeja voisin työllistää itseni.

Odotusarvot ovat toteutuneet ja ensimmäinen toimintavuosi 2016 oli onnistunut. Yritystoiminnan käynnistämisen ohella tuli monia kosteikkoja suunnitteluun ja toteutukseen, linnustoselvityksiä, kosteikkoneuvontaa ja -koulutusta sekä Paahde LIFE -hankkeen luonnonhoitotyö paahdeympäristöjen kunnostamiseksi Rokuan Natura-alueella.

Read more