2016

KOSTEIKKOMAAILMAN TOIMINTA ALKOI 1.2.2016. Vuoden aikana valmistui useita kosteikkosuunnitelmia ja työmaita saatiin valmiiksi. Linnustolaskentoja kesällä käytöstä poistuneilla turvetuotantoalueilla. Kosteikkoneuvontaa annettu puhelimitse, sähköposteilla ja tapaamisten aikana. Luonnonhoitotöissä osallistuin Paahde LIFE -hankkeeseen kunnostamalla Rokuan Natura-alueella paahdeympäristöjä.