2011 - 2015

Projektitöissä kokoaikaisesti Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa, jossa riistasuunnittelijana v. 2011-2013 ja projektipäällikkönä 2014-2015. Osaamista hankittu vesilintukosteikkojen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa riistakeskuksen Lapin, Kainuun, Oulun, Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan aluetoimistojen alueilla. Lisäksi vesilintulaskentoja ja vesiselkärangatonseurantojen suunnittelua ja toteutusta. Projektipäällikkönä tein myös edellä kuvattuja tehtäviä.