2007 - 2010

Projektitöissä kokoaikaisesti Metsähallituksen luontopalveluissa erä- ja luonnonsuojeluprosessissa. Osaamista hankittu vesilintukosteikkojen, riekkosoiden ja metsäkanalintujen elinympäristöjen kunnostuksen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa. Vesilintukosteikkoja valmistui kolme, riekkosoita kunnostettiin yli 200 ha ja kymmenen metsäkanalintujen elinympäristöä. Lisäksi riistatalouden hallintoa ja metsästyslupiin ja -lupa-alueisiin liittyviä työtehtäviä. Lisäksi v. 2010 soiden ennallistamisen suunnittelua ja seurantojen toteutusta.