2005 - 2007

Projektitöissä kokoaikaisesti Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen Vihreä Vyöhyke LIFE -hankkeessa Kainuussa ja Koillismaalla. Osaamista hankittu metsien ja soiden ennallistamisen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa sekä soiden ennallistamisen seurannoissa.