2000 - 2004

Projektitöissä osa-aikaisesti Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluissa. Osaamista hankittu metsien ja soiden luontotyyppi-inventoinneissa sekä metsien ja soiden ennallistamisen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa.