2017

Työ jatkuu kosteikkojen parissa, luonnonhoitotöissä ja luontokartoituksissa!

2007 - 2010

Projektitöissä kokoaikaisesti Metsähallituksen luontopalveluissa erä- ja luonnonsuojeluprosessissa. Osaamista hankittu vesilintukosteikkojen, riekkosoiden ja metsäkanalintujen elinympäristöjen kunnostuksen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa. Vesilintukosteikkoja valmistui kolme, riekkosoita kunnostettiin yli 200 ha ja kymmenen metsäkanalintujen elinympäristöä. Lisäksi riistatalouden hallintoa ja metsästyslupiin ja -lupa-alueisiin liittyviä työtehtäviä. Lisäksi v. 2010 soiden ennallistamisen suunnittelua ja seurantojen toteutusta.

2016

KOSTEIKKOMAAILMAN TOIMINTA ALKOI 1.2.2016. Vuoden aikana valmistui useita kosteikkosuunnitelmia ja työmaita saatiin valmiiksi. Linnustolaskentoja kesällä käytöstä poistuneilla turvetuotantoalueilla. Kosteikkoneuvontaa annettu puhelimitse, sähköposteilla ja tapaamisten aikana. Luonnonhoitotöissä osallistuin Paahde LIFE -hankkeeseen kunnostamalla Rokuan Natura-alueella paahdeympäristöjä.

2005 - 2007

Projektitöissä kokoaikaisesti Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen Vihreä Vyöhyke LIFE -hankkeessa Kainuussa ja Koillismaalla. Osaamista hankittu metsien ja soiden ennallistamisen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa sekä soiden ennallistamisen seurannoissa.

2011 - 2015

Projektitöissä kokoaikaisesti Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa, jossa riistasuunnittelijana v. 2011-2013 ja projektipäällikkönä 2014-2015. Osaamista hankittu vesilintukosteikkojen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa riistakeskuksen Lapin, Kainuun, Oulun, Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan aluetoimistojen alueilla. Lisäksi vesilintulaskentoja ja vesiselkärangatonseurantojen suunnittelua ja toteutusta. Projektipäällikkönä tein myös edellä kuvattuja tehtäviä.

2000 - 2004

Projektitöissä osa-aikaisesti Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluissa. Osaamista hankittu metsien ja soiden luontotyyppi-inventoinneissa sekä metsien ja soiden ennallistamisen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa.